Shunsheng Communication Apparatus co.

28 Yanqu Road,
Xiangshan Industrial Zone,
Ningbo, Zhejiang

Tel:+86-574-65782258

 

Website: Click here to visit Company website